Absolventi

Beáta Šimková (2014)
Veronika Bencková (2014)