Zamestnanci školy

Riadiaci pracovníci

[employee id=504 image=true text=”Riaditeľka SZUŠ“]
[employee id=514 image=true text=”Zriaďovateľka SZUŠ“]
[employee id=524 image=true text=”Zástupkyňa riaditeľky“]

Odborové predmetové komisie

[employee id=524 image=true text=”vedúca OPK pre hudobný odbor uvádzajúci pedagogický zamestnanec”]
[employee id=519 image=true text=”vedúca OPK pre tanečný a literárno-dramatický odbor”]
[employee id=533 image=true text=”vedúca OPK pre výtvarný odbor”]

Hudobný odbor

[employee id=1251 image=true category=15 text=”učiteľka HO“]
[employee id=548 image=true category=15 text=”učiteľka HO“]
[employee id=524 image=true category=15 text=”učiteľka HO“]
[employee id=1245 image=true category=15 text=”učiteľka HO“]
[employee id=552 image=true category=15 text=”učiteľka HO, dirigentka orchestra eF Band”]
[employee id=485 image=true category=15 text=”učiteľka HO“]
[employee id=514 image=true category=15 text=”učiteľka HO“]
[employee id=555 image=true category=15 text=”učiteľka HO“]
[employee id=561 image=true category=15 text=”učiteľ HO, korepetície”]

Tanečný odbor

[employee id=530 image=true text=”učiteľka TO” category=16]
[employee id=1317 image=true text=”učiteľ TO” category=16]
[employee id=519 image=true text=”učiteľka TO” category=16]

Literárno­dramatický odbor

[employee id=519 image=true text=”učiteľka LDO” category=13]
[employee id=1225 image=true text=”asistentka LDO” category=13]

Výtvarný odbor & fotografické oddelenie

[employee id=533 image=true text=”učiteľka VO” category=14]
[employee id=504 image=true text=”učiteľ VO & FO” category=14]