Talentové skúšky

Riaditeľka SZUŠ v Prakovciach vyhlasuje prijímacie talentové skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach na školský rok 2017/2018.

Ponuka zamestnania

Súkromná základná umelecká škola v Prakovciach prijme do pracovného pomeru učiteľa / učiteľku hudobného odboru – v predmete: Hra na klavíri, korepetítor Požadované vzdelanie: minimálne vyššie odborné vzdelanie – konzervatórium, odbor hra na klavíri alebo študent VŠ alebo konzervatória. V prípade záujmu prosíme poslať životopis, žiadosť, súhlas so spracovaním osobných údajov a motivačný list poštou […]